Spectrograms

210511_0371A sel Ev myotis dvärgpipistrell enkelbeckasin vassångare.wav

Myotis daubentonii

Recorded on 2021-05-11 at 22:55:00CC-by-nc-sa-4.0 Ulf Elman